بیماری عروق کرونر

بیماری عروق کرونر
التهاب، انباشته شدن و رسوب چربی در لایه ی داخلی عروق کرونر منجر به بیماری عروق کرونر قلب یا بیماری عروق کرونر (CAD) می شود. این رسوبات چربی ممکن است در دوران کودکی فرد ایجاد شده باشند و با گذشت زمان، رفته رفته ضخیم تر شوند. ضخیم شدن لایه رسوبات که «آترواسکلروز» نامیده می شود، باعث تنگی عروق شده و می تواند جریان خون به قلب را کاهش دهد.