آریتمی

آریتمی

آریتمی یا تپش قلب نامنظم آریتمی یا تپش قلب نامنظم به معنی اختلال در سرعت یا ریتم طبیعی ضربان قلب است. در صورت بروز آریتمی، ضربان قلب خیلی ... ادامه مطلب